WATERPUT

REGENWATER, een hemels geschenk. Vervuiling en verspilling bedreigen immers de drinkwatervoorraad, die slechts 0,6% van het wereldwijde wateroppervlak bedraagt. Weet u dat gemiddeld 120 liter drinkwater per dag, per persoon verbruikt wordt voor huishoudelijke doeleinden.

Van dat drinkwater dient slechts 50 liter voor voeding, vaatwas en hygiĆ«ne. De overige 70 liter spoelt u door het toilet, laat u koken in de wasmachine of sproeit u uit over uw tuin of wagen. Zo wordt dagelijks heel wat kostbaar leidingwater verspild dat eigenlijk geen "drinkwaterkwaliteit" hoeft te hebben.  Regenwater, van nature zacht, zuiver en reukloos, biedt u het perfecte alternatief en wordt gratis aan huis bezorgd. Mits een kleine milieuvriendelijke investering, waarvoor u zelfs subsidies kan bekomen, kan u met een regenwaterinstallatie heel wat besparen in uw huishoudelijk budget.

Als ondergronds reservoir bieden wij U onze betonnen geprefabriceerde regenwaterputten, vervaardigd uit getrild beton van een hoogwaardige kwaliteit met verschillende opslagcapaciteiten. Een verdeelpomp brengt het water via een apart leidingsnet naar de verschillende aftappunten.

Stof, bladeren en vuil worden bij voorkeur opgevangen door een filter, deze zorgt tevens voor een optimale regenwaterkwaliteit. Met onze All-in optie kiest u voor het meest complete systeem dat u helpt een optimale regenwaterkwaliteit te bekomen.

Voorkom verkwisting van drinkbaar water;

- Zacht en kalkvrij water, ideaal voor de was
- Perfecte waterkwaliteit voor besproeiing van gazon en plant
- Milieuvriendelijk en financieel voordeel
- De regenwaterput vormt een buffer die het rioleringsnet ontlast bij hevige regenval
- Een betonnen opslagtank is ideaal voor licht en stofvrije regenwateropslag en z'n gewicht helpt opdrijven voorkomen.

 

 


Waterput