GRONDWERKEN OM UW PERCEEL BOUWRIJP TE MAKEN

Grondwerken met moderne machines

Het bouwrijp maken van gronden voor woningbouw of industriebouw? Met de nodige vakkundigheid en precisie voeren wij alle grondwerken uit. We zijn uitgerust met de modernste machines en materialen en gebruiken degelijke apparatuur.

Aan- en afvoeren van grond

Bij grondwerken komt grond vrij of moet grond (of andere bodemmaterialen) aangevoerd worden. Onze gedegen kennis van de milieuwetgeving speelt hierin een belangrijke rol.

Wilt u graag meer informatie?

Neem dan contact met ons op.